Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Εκτός ΑΓΕΤ οικειοθελώς 40 εργαζόμενοι


Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΛΗΓΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σαράντα λιγότερους εργαζόμενους μέσα σε διάστημα σχεδόν δύο μηνών(!), μετρά η εργατική οικογένεια της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο.

Πρόγραμμα οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού που εφαρμόζεται από τον περασμένο Φεβρουάριο και λήγει στις 31 Μαρτίου, έχει οδηγήσει στην πόρτα...
 της εξόδου, 40 εργαζόμενους, οι κενές θέσεις των οποίων καλύπτονται με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού.

Το πρόγραμμα οικειοθελών αποχωρήσεων φαίνεται να μην προβληματίζει προς το παρόν την εργατική δύναμη της ΑΓΕΤ στο Βόλο, για ενδεχόμενες αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς, δεδομένου ότι το προσωπικό καλύπτεται τόσο με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει διετή διάρκεια έως και τέλος του 2012, όσο και με την πλήρη λειτουργία της τοπικής μονάδας παραγωγής τσιμέντου, που μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Βάιο Κουκλουμπέρη, «σηκώνει τον κύριο όγκο παραγωγής της χώρας».

Ωστόσο δεν περνούν απαρατήρητα τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος για το 2011, βάσει των οποίων οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 31%, την ίδια ώρα που οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανέρχονται στα 5,42 εκ. ευρώ έναντι κερδών 14,31 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Οι δε ζημιές μετά τους φόρους διαμορφώνονται στα 55,86 εκ. ευρώ.

«Η κάμψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της εταιρίας το 2011 αντανακλά την εντεινόμενη ύφεση στην εσωτερική αγορά της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας για τρίτη συνεχή χρονιά, καθώς και την ουσιαστική αναστολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής. Το 2011, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της εταιρίας επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την απομείωση της αξίας αδρανών πάγιων στοιχείων παραγωγής.

Το 2012 αναμένεται ότι η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα θα ακολουθήσει τη μέχρι τώρα καταγεγραμμένη τάση. Εκτιμάται ότι το μέρος εκείνο της παραγωγικής δραστηριότητας που δεν θα καταναλωθεί στο εσωτερικό της χώρας, δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί από τη ζήτηση των διεθνών αγορών, λόγω των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν σε αγορές του εξωτερικού που παραδοσιακά προμήθευε ο Όμιλος και της πίεσης που αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγή τσιμέντου από γειτονικές πιο ανταγωνιστικές χώρες.

Η εταιρία συνέχισε τις συντονισμένες προσπάθειες και τα μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών και εφοδιαστικών λειτουργιών. Το 2011, η σημαντική μείωση του σταθερού κόστους που επιτεύχθηκε αντιστάθμισε εν μέρει τις συνέπειες της πτώσης της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των πρώτων υλών. Το 2011, οι επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 12,63 εκατ. ευρώ έναντι 21,06 εκατ. ευρώ το 2010. Τα έργα βελτίωσης της λειτουργίας και οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες προώθησης της εργασιακής Υγείας και ασφάλειας, αναβάθμισης της περιβαλλοντικής απόδοσης, αύξησης της παραγωγικότητας και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου.